Medlemsskab


Medlemsskab af Ulstrup whisky- og øllaug

Persondataregler


Som medlem af Ulstrup Whisky- og Øllaug, afgiver du nogle personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Personoplysningerne anvendes til at kunne sende dig information omkring arrangementer, samt opkræve det årlige medlemskontingent. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjepart.


Ulstrup Whisky- og Øllaug er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende ret. Som registreret medlem har du efter gældende ret nogle rettigheder, herunder altid at kunne få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, få oplysningerne rettet eller slettet, såfremt de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Vil du gøre brug af dine rettigheder skal du sende en mail herom til admin@ulstrup-whiskyogollaug.dk


Medlemsskab (engangsbeløb)

300,- kr

Dette er et engangsbeløb for medlemsskab af Lauget

Kontingent (årligt)

300,- kr

Årligt kontingent for medlemsskab af Lauget

Benyttelse af Bryggeriet

0,- kr

Som medlem af Ulstrup Whisky- og Øllaug kan du frit benytte bryggeriet i kælderen på Østergade 11. Det kræver dog behørig træning, samt kendskab til bryghusets regler.


Det første år vil du altså blive opkrævet 600,- for medlemsskab af Ulstrup Whisky- og Øllaug.


Du kan kontakte en fra bestyrelsen eller benytte herunder for at søge medlemsskab.


 
 
 
 
 
Jeg accepterer at klubben opbevarer mine data
 
Jeg vil gerne lære at være brygger